Här köper du Pevaryl®

 Kom ihåg att alltid kontakta en läkare första gången du drabbas av underlivsvamp.

Pevaryl®, Pevaryl® Depot (ekonazolnitrat) vagitorium och vaginalkräm. Receptfritt läkemedel. Användning: Vid behandling av svampinfektioner i slidan. Vid egenvård av svampinfektioner får Pevaryl 150 mg vagitorier säljas receptfritt till kvinnor, som tidigare behandlats av läkare mot svamp i underlivet och som nu fått samma symtom. Varningar och försiktighet: Ska inte användas tillsammans med pessar eller latexkondomer. Pevaryl kan inaktivera spermiedödande medel. Sluta att använda Pevaryl och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem) • svullnad av ansikte, tunga eller svalg • svårigheter att svälja • nässelutslag och andningssvårigheter Graviditet/amning: Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Läs bipacksedeln noga.

Köp nu

PEVARYL® är ett receptfritt läkemedel som finns att köpa på ett apotek nära dig.